FBC Group phát động chiến dịch “TIẾT KIỆM TẠO THÓI QUEN”

FBC Group thông báo phát động chiến dịch “Tiết kiệm tạo thói quen” áp dụng trên toàn thể các cơ sở kinh doanh, xưởng sản xuất, phòng ban, dự án.
Chiến dịch "Tiết kiệm tạo thói quen"
FBC Group phát động chiến dịch “Tiết kiệm tạo thói quen”

I, Mục đích

 

  • Tiết kiệm tạo thói quen, chuyển hóa hành động tiết kiệm thành nhận thức, ý thức tự giác, phản xạ tự nhiên của mỗi người.
  • Tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu suất công việc.
  • Hướng tới xây dựng hình ảnh Công ty là một tổ chức kinh doanh bền vững, thân thiện môi trường, tạo ấn tượng tốt với đối tác trong và ngoài nước, tạo giá trị cho xã hội.

II, Thời gian

 

  • Chặng 1: Tiết kiệm bên ngoài tổ chức (10 – 28/7)
Ý tưởng, giải pháp tiết kiệm mà cá nhân có thể áp dụng vào gia đình, đời sống thường ngày.
Hạn nộp sản phẩm dự thi: 23h59p ngày 29/7/2023
  • Chặng 2: Tiết kiệm bên trong tổ chức (7 – 25/8)
Ý tưởng, giải pháp tiết kiệm cho công ty (tại nơi làm việc, phòng ban, cửa hàng, cơ sở mình đang làm việc)
Hạn nộp sản phẩm dự thi: 23h59p ngày 26/8/2023

III, Cách thức tham gia

 

  • Tại từng chặng, mỗi đội sẽ edit một video (thời lượng không quá 3p) trình bày về ý tưởng cũng như quay lại hành động tiết kiệm thực tế được triển khai.
  • Các ý tưởng tiết kiệm không bị bó buộc trong bất kỳ chủ đề hay lĩnh vực nào và mỗi đội chơi có thể thực hiện nhiều ý tưởng tiết kiệm.

Tìm hiểu thêm về FBC Group TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm